Gastouder opvang
Babbelina
Gastouder Bureau Gastouder Bureau

-   > Nieuws
-
|
Nieuws Contact Bookmark Sitemap • Kinderopvangtoeslag tabellen 2015
 • Kinderartsen waarschuwen voor gevaar knoopcelbatterij
 • Uitstel van betaling voor kinderopvang Estro
 • Kinderopvangtoeslag tabellen 2014
 • 100 miljoen extra voor kinderopvang lagere, midden- en hogere inkomens
 • Extra geld voor kinderopvang komt er
 • Niet alle blusdekens blussen
 • Veel minder toeslag voor kinderopvang uitgekeerd
 • Aantal werkende ouders daalt
 • Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013
 • Meevaller in kinderopvang
 • Kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 alsnog aan te vragen
 • Veiligheid in de kinderopvang
 • Bezuinigingen kinderopvang niet van tafel
 • Kinderopvangtoeslag 2013
 • Aantal kinderen op kinderopvang neemt af | 20-09-2012
 • Continue controle op medewerkers in kinderopvang
 • Raad voor de Kinderbescherming onder de loep
 • Kinderopvangondernemers verwachten 13 procent krimp
 • Besluit Kinderopvangtoeslag
 • Continue screening medewerkers in de kinderopvang
 • Muziekeducatie maakt kinderen slimmer
 • Online test tegen kindermishandeling
 • 'Kinderen krijgen te snel een etiket opgeplakt'
 • Tot 2015 een miljard euro bezuinigen op kinderopvang
 • Kinderopvang klem tussen markt en overheid
 • Kind eerder naar basisschool
 • Kabinetsbeleid leidt tot extra kosten voor ouders en langere wachtlijsten
 • Drie miljoen euro extra uit voor het bestrijden van wachtlijsten

 • Kinderopvangtoeslag tabellen 2015

  Klik hier voor de kinderopvangtoeslag tabellen 2014

  datum 14-12-2014 ; Bron : Rijksoverheid  Kinderartsen waarschuwen voor gevaar knoopcelbatterij

  Steeds meer kinderen komen bij de dokter nadat ze een knoopcelbatterij hebben ingeslikt. Door de chemicaliën in de batterijen kunnen al binnen twee uur ernstige beschadigingen aan de slokdarm optreden.

  Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) woensdag in het tijdschrift Medisch Contact. Knoopcelbatterijen zitten bijvoorbeeld in horloges en afstandsbedieningen.

  Als een kind een knoopcelbatterij inslikt, moet het direct naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is het streven om de batterij het liefst binnen een uur na inslikken te verwijderen. Volgens de NVK realiseren ouders en hulpverleners vaak niet hoeveel gevaar het kind loopt.

  De vereniging vermoedt dat kinderen steeds vaker spelen met spullen die niet als speelgoed zijn bedoeld, zoals rekenmachines, fototoestellen of fietslampjes. Dergelijke apparaten hebben geen kindveilige sluitingen, waardoor de batterijtjes er makkelijk uitvallen.Kinderen stoppen zo'n glimmende knoopcelbatterij graag in hun mond.

  De organisatie VeiligheidNL gaat de informatie voor ouders aanvullen met een waarschuwing voor batterijen. Ook doet de NVK een beroep op de industrie om de batterijklepjes van alle apparatuur te beveiligen.

  Kinderopvangtoeslag tabellen 2014  Uitstel van betaling voor kinderopvang Estro

  De kinderopvangorganisatie Estro heeft vrijdag uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Amsterdam. Dat maakt het bedrijf bekend, nadat vakbond Abvakabo FNV eerder meldde dat het bedrijf al failliet zou zijn verklaard.

  De rechter heeft een bewindvoerder aangesteld. Estro werkt al geruime tijd aan een "continuïteitsplan". Gesprekken met het Britse Smallsteps bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium.

  "Door de aanhoudende economische crisis, baanverlies van ouders en de overheidsbezuinigingen, is deze beslissing helaas onvermijdelijk gebleken", aldus Estro.

  Alle kinderopvanglocaties van het bedrijf zijn en blijven voorlopig gewoon open. Volgens Estro is de kinderopvang van alle kinderen in ieder geval tot eind juli gegarandeerd.

  De overheid moet een half miljard euro aan bezuinigingen op de kinderopvang, teruggeven aan de sector om te voorkomen dat meer bedrijven omvallen. Dat vindt woordvoerder Gjalt Jellesma van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang Boink. Jellesma reageerde vrijdag op het faillissement van Estro, marktleider in crèches en buitenschoolse opvang.

  Volgens Jellesma heeft de regering een half miljard te veel bezuinigd op de kinderopvang. Omdat veel ouders hun kinderen van de crèche haalden, bleef er geld over. De overheid moet deze miljoenen wat hem betreft direct weer terugpompen. Zo zou er weer genoeg opvang zijn zodra de markt weer aantrekt.

  De woordvoerder vindt het jammer dat, nu de markt zich na jarenlange neergang eindelijk stabiliseert, er toch nog kinderopvanglocaties failliet gaan.

  Dat heeft volgens Jellesma weer een negatieve invloed op de sector als het gaat om investeringen door de bank. Crèchehouders van wie het klantenbestand weer groeit, krijgen van de bank nul op het rekest, constateert hij.

  Boink werd volgens Jellesma de afgelopen week overspoeld door telefoontjes van ongeruste ouders die de kinderopvang van Estro gebruiken. Hij noemt het positief dat Estro naar verluidt een doorstart maakt, maar volgens hem is het alsnog vervelend voor de kinderen en hun ouders dat zij waarschijnlijk van opvang moeten wisselen.  Kinderopvangtoeslag tabellen 2014

  Klik hier voor de kinderopvangtoeslag tabellen 2014

  datum 15-10-2013 ; Bron : Rijksoverheid  100 miljoen extra voor kinderopvang lagere, midden- en hogere inkomens - 04-10-2013

  Er komt 100 miljoen euro extra vrij voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagen voor ouders met lagere, midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

  Het besluit is door het kabinet genomen nadat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangaf ouders tegemoet te willen komen in de kosten.

  100 MILJOEN VOOR TWEE INKOMENSGROEPEN

  Concreet wordt er 50 miljoen euro ingezet voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen de 47.000 en 105.000 euro. De toeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere 50 miljoen gaat naar ouders met een inkomen vanaf 105.00 euro, zodat zij een vaste vergoeding van 18 procent voor de kosten van de opvang krijgen.  'Extra geld voor kinderopvang komt er' - 02-10-2013

  Er komt volgend jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvang. Het geld zal worden gebruikt om bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag deels terug te draaien.

  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

  Het extra geld is afkomstig uit een meevaller in de kinderopvang. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren wordt er minder gebruikgemaakt van de voorziening en blijft er jaarlijks 100 miljoen euro over.

  Asscher overlegt komende dagen met zijn collega Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de exacte besteding van het geld. Mogelijk komt er deze week al duidelijkheid.

  Vorige week diende de PvdA samen met GroenLinks een motie in voor extra geld voor kinderopvang. Het kabinet wees die toen af omdat ze niet volgens de regels financieel gedekt zou zijn. Ook VVD, CDA, D66 en PVV gaven aan de motie niet te zullen steunen wegens de ondeugdelijke dekking.

  In de motie deden PvdA en GroenLinks niet alleen een beroep op de meevaller van 100 miljoen, maar ook op eventuele toekomstige meevallers. Dat laatste mag niet volgens de begrotingsregels.

  Fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks is blij met de toezegging van Asscher. ''Een impuls in de kinderopvang is hard nodig. Er is de afgelopen jaren keer op keer bezuinigd. De gevolgen zijn desastreus.''  Niet alle blusdekens blussen - 12-09-2013

  Tot verbazing van de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Brandweer worden er in ons land blusdekens verkocht die de vlammen niet doven.

  De Stichting vindt het levensgevaarlijk en misleidend dat er blusdekens in onze winkels verkrijgbaar zijn die niet geschikt zijn voor olie- en vetbranden, maar op de verpakking wel een brandende pan laten zien.

  De Nijmeegse brandweervrouw Anne-Pauline Jacobs ontdekte onlangs bij een brandveiligheidsdemonstratie dat er verschillende blusdekens in omloop zijn. Zij wilde het publiek het doven van een brandende pan met een blusdeken laten zien, toen de deken volledig doorbrandde. En de tweede deken ook.

  Onderzoek van de Brandwonden Stichting laat nu zien dat er twee soorten blusdekens op de Nederlandse markt zijn. Eén die alles dooft, met de productcode BSEN 1869. En één blusdeken die olie- en vetbranden niet dooft. „Deze blusdekens zijn niet geschikt om één van de belangrijkste oorzaken van woningbranden, ‘keukenbranden’, te doven. Daardoor wordt een bluspoging levensgevaarlijk en lopen mensen mogelijk zeer ernstig letsel op. In miniletters staat erop dat ze olie- en vetbranden niet doven, maar vaak staat er wél een brandende pan op. Zeer misleidend. Deze goedkopere blusdeken is alléén geschikt voor het doven van bijvoorbeeld brandende kleding of brandend papier.”

  De komende periode brengen medewerkers van de Brandwonden Stichting in kaart welke bedrijven blusdekens verkopen die ongeschikt zijn voor olie- en vetbranden. Er zullen gesprekken gevoerd worden over het duidelijk voorlichten van consumenten.  Veel minder toeslag voor kinderopvang uitgekeerd

  Over 2012 heeft de Belastingdienst ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, ongeveer 400 miljoen euro minder dan over het voorgaande jaar.

  Dat is een daling van bijna 15 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Voor het eerst was de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom.

  De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben ervoor gezorgd dat veel ouders geen gebruik meer maken van formele kinderopvang, aldus het CBS.

  Ook de verslechterende situatrie op de arbeidsmarkt draagt bij aan de verminderde vraag. Vorige week maakte het statistiekbureau bekend dat de werkloosheid in mei is opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking.

  Vorig jaar stroomden 87.000 ontvangers van kinderopvangtoeslag uit de regeling, terwijl er 75.000 bijkwamen. In de voorgaande jaren waren dat er steeds rond de 90.000. In totaal ontvingen 534.000 ouders in 2012 kinderopvangtoeslag, 12.000 minder dan in 2011.

  Ook het aantal gedeclareerde opvanguren per ontvanger liep terug met 100 uur tot gemiddeld 1100 uur. Terwijl het gemiddelde aantal vergoede uren voor een kind in de dagopvang met 6 procent afnam, kromp het aantal opvanguren voor een kind in de buitenschoolse opvang met 9 procent.

  De gemiddelde opvangkosten bedroegen vorig jaar ruim 6600 euro, waarvan circa 4500 euro vergoed werd, zo'n 68 procent. In 2011 dekte de kinderopvangtoeslag gemiddeld nog 72 procent van de kosten.

  Met de invoering van nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag in 2012 is het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd beperkt. Dit is nu afhankelijk van het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder.

  Bovendien geldt een maximum van 230 uur per maand voor het aantal te declareren opvanguren per kind en is de ouderbijdrage verhoogd.  Aantal werkende ouders daalt

  Het aantal ouders met jonge kinderen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2013 gedaald.

  Asscher van Sociale Zaken meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat de arbeidsdeelname van moeders en vaders met jonge kinderen is gedaald van 71,5 naar 70,4 procent.

  De arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen is over de hele linie afgenomen met respectievelijk 0,7 en 1,6 procentpunten.

  De grootste daling doet zich voor bij alleenstaande moeders. Vorig jaar werkte nog 63 procent, in het eerste kwartaal van dit jaar was dat 60,9 procent.

  De arbeidsparticipatie van vaders met jonge kinderen nam af van 93,2 naar 91,2 procent. Ook binnen de categorie vrouwen tussen de 25 en 35 jaar en mannen in dezelfde leeftijdgroep is de daling relatief groot.

  De minister gaat niet in op de oorzaken van de daling. Het CDA reageert verbaasd op het feit dat Asscher niet rept over bezuinigingen op de kinderopvang.

  ''In diverse debatten is breed door de Tweede Kamer gewaarschuwd voor het effect dat de bezuiniging op de kinderopvang zouden hebben op de arbeidsparticipatie van jonge ouders'', zegt Pieter Heerma.  Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013

  Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012. Dat staat in een brief over de kinderopvangtoeslag waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag werd aangevraagd daalde met 7%. Dit komt mede doordat ouders met een gezamenlijk inkomen boven de €118.189 vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Het aantal uren waarvoor toeslag werd aangevraagd daalde met 3%. Uit de brief blijkt dat het aantal instellingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang redelijk constant blijft. Wel is het aantal gastouders teruggelopen van ruim 46.000 in oktober 2012 naar 44.000 in april 2013.

  De brief gaat ook in op de reden van de daling van het gebruik van kinderopvang in 2012. Dit komt onder meer door de oplopende werkloosheid. De daling van het gebruik van kinderopvang leidt zoals eerder aangekondigd tot een financiële meevaller. Voor 2012 gaat het om €225 miljoen. Tegenover deze meevaller staan diverse tegenvallers op de SZW-begroting, onder andere op het kindgebonden budget. Bij verschillende gelegenheden is het kabinet verzocht om de bezuinigingen in de kinderopvang terug te draaien. Gezien de huidige economische situatie ziet het kabinet hier op dit moment geen ruimte toe.

  In de brief staat dat er geen bezuinigingen in de toeslagentabel voor 2014 staan gepland. Dat betekent dat ouders bij een onveranderd inkomen, volgend jaar hetzelfde percentage kinderopvangtoeslag ontvangen als in 2013. Er zijn nog geen afspraken met de kinderopvangsector over een betere aansluiting tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten. Het gebruik van de kinderopvang ligt nu vaak lager dan in een contract is vastgelegd. Dat komt omdat kinderopvangorganisaties in de contracten vaak geen rekening houden met vakanties. De gesprekken hierover met de sector worden voortgezet. Mocht het niet lukken om afspraken te maken met de branche, dan worden beter passende contracten via de wet afgedwongen.

  In de brief staan nog geen cijfers over de gevolgen van de afname van het gebruik van kinderopvang op de arbeidsparticipatie. Die cijfers worden nog voor de zomer verwacht.  Meevaller in kinderopvang

  In de kinderopvang is sprake van een meevaller van enkele honderden miljoenen euro' s. Dat blijkt volgens ingewijden uit de Voorjaarsnota, een tussenstand van de begroting van het lopende jaar.

  Het stuk wordt vrijdag in de ministerraad besproken.

  De meevaller komt niet onverwacht. Doordat minder ouders gebruik maken van de voorziening houdt de overheid geld over. Het teruglopend gebruik van kinderopvang komt door de hogere eigen bijdragen en de oplopende werkloosheid.

  Vooral de oppositie in de Tweede Kamer heeft er eerder bij minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op aangedrongen het geld dat overblijft te gebruiken om bezuinigingen terug te draaien.

  Ook de regeringspartijen VVD en PvdA vroegen in een motie naar ''structurele oplossingen in overleg met de sector''. De uitwerking is een zaak van het kabinet, onderstreepte PvdA-Kamerlid Keklik Yücel donderdag.

  Bezuinigingen

  De kans dat de meevaller wordt gebruikt om bezuinigingen in de kinderopvang ongedaan te maken, lijkt echter niet groot. Ingewijden in de coalitie wijzen er op dat het terugsluizen van het geld (naar verluidt zo'n 300 miljoen euro) in strijd is met de begrotingsregels van het kabinet (de 'Zalm-norm'). Bovendien heeft het kabinet dit jaar ook te maken met financiële tegenvallers, vooral bij de WW.

  De oppositie blijft eisen dat het geld dat over is terugvloeit naar de sector. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma is daar de laatste jaren te fors op bezuinigd. Daardoor dreigen er lange wachtlijsten als straks de economie weer aantrekt, voorspelt hij.

  Heerma drong eerder aan op een parlementair onderzoek naar de problemen in de kinderopvang, maar kreeg onvoldoende steun hiervoor. Wel houdt de Kamer binnenkort een hoorzitting met vertegenwoordigers van de sector.

  Asscher wilde donderdag niet vooruitlopen op de Voorjaarsnota. Over de kinderopvang is hij in gesprek met de sector. In de loop van volgende maand zal hij de Kamer informeren.  Kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 alsnog aan te vragen

  Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd, waardoor zij minder geld ontvingen dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend, krijgen alsnog de mogelijkheid de toeslag voor die jaren aan te vragen. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend gemaakt. Om ouders in de toekomst meer tijd te geven om de kinderopvangtoeslag aan te vragen, kunnen zij vanaf 1 januari 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en drie maanden daarvoor. De kosten voor het uitstel van de maatregelen schat de minister op ongeveer 30 miljoen euro.

  Vanaf 1 januari 2012 geldt de aanvraag voor kinderopvangtoeslag vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en één maand daarvoor. Het beperken van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht was nodig omdat veel ouders grote bedragen terugvroegen over een lange periode en er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. De minister wil de beperking voor 2012 en 2013 schrappen. Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe regel in voor toeslagjaar 2014. Hoewel er uitgebreid over de maatregelen is gecommuniceerd, is er een grote groep ouders die onvoldoende op de hoogte bleek van de maatregel. Daar was destijds ook weinig tijd voor. De maatregel werd in november 2011 door de Eerste Kamer geaccepteerd en ging in januari 2012 in.

  Ouders die eerder met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag voor langer dan twee maanden geleden indienden, en waarvan de aanvraag is afgewezen, zullen door de Belastingdienst worden benaderd. Andere ouders kunnen alsnog een aanvraag indienen. De minister en de Belastingdienst zullen ouders zo goed mogelijk over de wijzigingen informeren.  Veiligheid in de kinderopvang

  Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Daarom moeten medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang vanaf 1 maart 2013 iedere dag gecontroleerd worden op strafbare feiten. Dit heet continue screening.

  Lees meer....  Bezuinigingen kinderopvang niet van tafel

  De bezuiniging van 90 miljoen op de kinderopvang wordt niet van tafel gehaald. Dat blijkt donderdag na een overleg tussen coalitie- en oppositiefracties in de Tweede Kamer.

  Tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken leek er dinsdag ruimte te bestaan om de bezuiniging van tafel te halen, maar die ruimte is niet gevonden. Donderdagavond praat de Tweede Kamer verder met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma over de begroting.

  Oppositiepartijen CDA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks dienden onlangs een voorstel in om de bezuiniging terug te draaien.PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer liet dinsdag weten de bezuiniging graag terug te draaien, mits hier een dekking voor kon worden gevonden.

  Na het overleg donderdag kan geconcludeerd worden dat die financiële ruimte niet is gevonden.  Kinderopvangtoeslag 2013

  Lees meer op: Kinderopvangtoeslag tabel 2013  Aantal kinderen op kinderopvang neemt af | 20-09-2012

  Het aantal kinderen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag aanvragen, is in de eerste helft van 2012 gedaald met drie procent ten opzichte van 2011. De grootste daling van het aantal aanvragen zit bij de hogere inkomenscategorieën. Ouders vragen bovendien voor vijf procent minder uur kinderopvangtoeslag aan in de eerste helft van 2012. De grootste daling hiervan zit bij de lagere inkomens.

  In totaal daalt het gebruik van formele kinderopvang, waarvoor ouders kinderopvangtoeslag aanvragen met acht procent ten opzichte van 2011. De arbeidsparticipatie van ouders daalt niet of nauwelijks. De arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders is wel licht gedaald.

  De daling van het aantal uren dat ouders kinderopvang gebruiken, kan komen doordat ouders kritischer zijn geworden op het aantal uren kinderopvang dat zij nodig hebben. In 2012 is naast een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag ook de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren ingevoerd.  Continue controle op medewerkers in kinderopvang | 07-09-2012

  Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli van dit jaar kondigde het kabinet de uitwerking van de continue screening al aan in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2016 worden de bestanden niet meer gekoppeld, maar is er een register van medewerkers gereed.

  Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie bekeken of diegene kan blijven werken in de kinderopvang. Als dat niet het geval is, gaat er een signaal naar de gemeente en de GGD.

  De continue screening kost ongeveer € 230.000 in 2012 en € 420.000 per jaar vanaf 2013 tot de invoering van het register in 2016. De kosten worden met name gemaakt voor het ontwikkelen van het bestand van werkende personen in de kinderopvang en aanpassingen in bestaande ICT-systemen.

  Met de invoering van de continue screening gaat het kabinet verder dan de commissie-Gunning in april 2011 adviseerde. Het gemeentebestuur van Amsterdam had deze commissie ingesteld naar aanleiding van de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. De commissie stelde onder meer voor aan medewerkers in de kinderopvang tweejaarlijks een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. De meeste andere aanbevelingen van de commissie waren gericht op de kinderopvangbranche zelf.

  De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit na een voorhangprocedure in de Eerste en Tweede Kamer voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.  Raad voor de Kinderbescherming onder de loep

  De Raad voor de Kinderbescherming wordt de komende tijd stevig tegen het licht gehouden. Een bijzondere leerstoel jeugdbescherming aan de universiteit van Utrecht zal de komende vijf jaar onderzoek doen naar de taken en verantwoordelijkheden van de raad bij het ingrijpen in gezinssituaties. Dat hebben de betrokken instanties vrijdag bekendgemaakt. De raad benadrukt dat het initiatief voor het onderzoek van de instelling zelf komt.

  Volgens de raad is er steeds vaker discussie over wanneer nu wel en wanneer niet moet worden ingegrepen. 'Maar waar ligt de grens?', aldus Marie-Louise van Kleef, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. 'Verwacht de samenleving een terughoudende overheid of moet er juist vaker in gezinssituaties worden ingegrepen?'

  Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie onderschrijft de bevindingen van Van Kleef en stelt dat nieuwe wetenschappelijke inzichten nodig zijn over al dan niet ingrijpen bij ouders die het bij de opvoeding van kinderen te bont maken. Het onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Ido Weijers.  Kinderopvangondernemers verwachten 13 procent krimp - 12-12-2011

  Bijna 70 procent van de kinderopvangondernemers rekent op gemiddeld 13 procent krimp in 2012. Een nog hoger percentage (80 procent) rekent erop dat de eigen omzet zal stagneren of dalen. Dit blijkt uit het Sectorrapport Kinderopvang 2011 van het Waarborgfonds Kinderopvang.

  Pessimisme - De financierbaarheid van de kinderopvang is in 2010 vergeleken met 2009 niet wezenlijk veranderd. Nieuw is dat de ondernemers relatief pessimistisch zijn over de toekomst met als belangrijkste reden de marktonzekerheid. 90 procent wijt deze onzekerheid aan het overheidsbeleid. Qua winst verwacht ongeveer de helft gemiddeld 22 procent minder en een kleine tweederde van de ondernemers houdt rekening met winststagnatie.

  Ondernemersklimaat - De gemiddelde rentaibiliteit in de kinderopvang is in 2010 blijven steken op 2,6 procent en de solvabiliteit bedraagt ruim 20 procent. Het ondernemersklimaat krijgt voor het eerst een onvoldoende: 4,8. In 2010 was dit nog een 6,2. met dit cijfer ligt de kinderopvang ook lager dan het algemene Nederlandse ondernemersklimaat: een 5,6 (dit was een 6,3 in 2010).

  Kabinetbeleid- Het Waarborgfonds benadrukt de potentiële gevolgen van het kabinetsbeleid voor de kinderopvangbedrijven. Vele organisaties zullen genoodzaakt zijn te bezuinigen op kwaliteit of locaties te sluiten. De PvdA en de PVV hebben in dit verband vorige week moties ingediend, om te voorkomen dat Minister Kamp 25 miljoen euro van het garantievermogen van het Waarborgfonds, bestemd voor de kinderopvang, opeist.

  Het Sectorrapport Kinderopvang is verkrijgbaar op het Jaarcongres van het Waarborgfonds dat op 13 december plaatsvindt en te bestellen via waarborgfondskinderopvang.nl  Besluit Kinderopvangtoeslag

  Besluit van 16 september 2011 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het handhaven van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Lees meer op:Rijksoverheid  Continue screening medewerkers in de kinderopvang

  Het kabinet wil een continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Als er in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een melding binnenkomt van een relevant strafbaar feit, bijvoorbeeld kindermisbruik, wordt de werkgever op de hoogte gesteld. Daarnaast zullen vanaf april 2012 bij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook automatisch de gegevens uit andere Europese landen worden meegenomen.

  Het kabinet trekt € 3 miljoen extra uit voor de toezicht en handhaving in de kinderopvang, in totaal bedraagt het budget hiervoor vanaf 2012 € 24,9 miljoen per jaar.

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijven dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een verdere invulling van de adviezen van de commissie-Gunning. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft deze commissie ingesteld naar aanleiding van de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. In april dit jaar reageerde het kabinet op hoofdlijnen.

  Met het invoeren van een permanente screening gaat het kabinet verder dan de commissie-Gunning adviseert. De commissie stelde voor om tweejaarlijks een VOG-verklaring te vragen van alle kinderopvangmedewerkers. Permanente screening is gerichter, effectiever en geeft minder rompslomp voor werknemers in de kinderopvang. Voor het instellen van deze vorm van screening is een actueel overzicht nodig van medewerkers in de kinderopvang. Dit overzicht stelt het ministerie van SZW samen met de branche op.

  In april gaf minister Kamp aan het zogenaamde ‘vierogenprincipe’, waarbij er altijd minstens twee medewerkers zicht hebben op de groep, als uitgangspunt te willen nemen voor verbeteringen bij de kinderdagverblijven. De organisaties in de kinderopvang komen binnen zes maanden met een voorstel hiervoor. Lukt dat niet, dan komt het kabinet met regels.

  Het overgrote deel van de aanbevelingen van de commissie-Gunning is gericht op de kinderopvangorganisaties zelf. Daar ligt primair de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang.

  Muziekeducatie maakt kinderen slimmer

  Muziekeducatie maakt kinderen slimmer. Het IQ van een kind met muziekles ging in een onderzoek onder 144 kinderen in Canada omhoog. Onderzoeker Henkjan Honing sprak woensdag over de resultaten op de conferentie Muziek en het brein in Amsterdam.

  Een groep kinderen van zes jaar werden willekeurig in vier subgroepen verdeeld. De subgroepen kregen respectievelijk een jaar lang zang-, piano-, toneelles of helemaal geen les. Aan het begin van het jaar werd het IQ gemeten. Nadat de lessen een jaar lang waren gegeven, bleek dat de kinderen die muziekles hadden genoten, een hoger IQ hadden dan de kinderen die toneellessen hadden gevolgd en die geen les hadden gevolgd.

  Honing denkt dat het komt doordat kinderen bij muziekeducatie op verschillende vlakken worden geprikkeld: ze leren noten lezen, ze luisteren naar collega-musici en ze krijgen een betere fijne motoriek doordat ze leren een instrument te bespelen. De invloed van muziekonderwijs op de hersenen is duidelijk te zien op scans. 'Mijn collega's hebben aangetoond dat bij musici bepaalde hersendelen groter zijn en sterkere verbindingen hebben dan bij andere mensen', aldus Honing.

  Online test tegen kindermishandeling

  Staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) heeft maandag een online signalentest gelanceerd om kindermishandeling beter te kunnen aanpakken. De test is onder meer te zien op websites als Nu.nl en Hyves en op www.watkanikdoen.nl.

  Kindermishandeling is vaak onzichtbaar, zegt Veldhuijzen. "Dat is een groot probleem, want veel slachtoffers krijgen dus ook geen hulp." Jaarlijks worden naar schatting 107 duizend kinderen mishandeld.

  De test kan helpen bij het herkennen van de signalen van kindermishandeling. Dat is belangrijk voor de aanpak ervan. Hierdoor kunnen mensen overgaan tot actie door de signalen bespreekbaar te maken met de betreffende ouders of om advies in te winnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, aldus de bewindsvrouw.

  De test is onderdeel van een publiekscampagne voor de aanpak van kindermishandeling.

  Bron: Nieuws.nl 20-6-2011  'Kinderen krijgen te snel een etiket opgeplakt'

  De boodschap van hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter is 'stop met de etikettering en psychiatrisering van onze kinderen'. In het televisieprogramma Brandpunt dat zondagavond werd uitgezonden uitte De Winter zijn zorgen over kinderen die te snel een etiket, bijvoorbeeld ADHD, krijgen opgeplakt.

  Door deze overhaaste diagnose slikken tien keer zoveel kinderen de medicatie Ritalin dan noodzakelijk. Volgens de hoogleraar voelen ouders een grote druk om de opvoeding van hun kind(eren) tot een succes te maken. Druk gedrag van kinderen wordt als lastig ervaren en huisartsen schrijven te gemakkelijk Ritalin voor. 'Schaadt het niet, dan baat het niet', zo wordt gedacht', aldus De Winter. 'Als er signalen zijn dat een kind in de toekomst een verhoogde kans heeft op ADHD, faalangst of andere psychische problemen, dan wordt er direct preventief opgetreden.' Het lijkt zo net alsof er iets mis is met onze kinderen, terwijl uit onderzoek juist blijkt dat kinderen in Nederland heel erg gelukkig zijn, volgens een onderzoek van Unicef zelfs het gelukkigst van alle geïndustrialiseerde landen in de wereld.

  De Winter pleit voor het versterken van het sociale netwerk rondom het kind. Zo zou hij graag het huisbezoek terug willen laten keren: de leerkracht bezoekt één keer per jaar het thuisadres van het kind en bouwt zo een betere band op met de ouders. Als voorbeeld noemt hij het De Vreedzame Wijk dat in de Utrechtse wijk Overvecht wordt uitgevoerd. Niet alleen op school, ook in de wijk worden kinderen gestimuleerd om respectvol met elkaar om te gaan. De school kent de vreedzame methode, het wijkcentrum, de speeltuin en de wijkagenten ook.

  Bron: kinderopvangtotaal.nl  Tot 2015 een miljard euro bezuinigen op kinderopvang

  Uit de beantwoording van Kamervragen over de bezuinigingen op kinderopvangtoeslag blijkt dat minister Kamp tot 2015 netto een miljard euro wil bezuinigen op de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2012 zou er een nieuwe wet Kinderopvang in moet gaan. Henk Kamp is nu druk bezig met het wetsvoorstel.

  Samenhang van kindregelingen worden onderzocht

  De Kamervragen kwamen van Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) en zijn gesteld op 13 december 2010. Ze wilden onder andere weten wat de structurele effecten zullen zijn van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Kamp antwoordt dat hij bezig is om alle kindregelingen te bekijken op samenhang, transparantie en effectiviteit.

  Tot 2015

  De bezuinigingen zijn in de voorjaarsnota 2010 berekend tot 2015. Hieruit blijkt dat er tot 2015 3,82 miljard euro cumulatief op de kinderopvangsector wordt bezuinigd. Netto komt dat neer op 1 miljard euro in totaal.  Kinderopvang klem tussen markt en overheid

  Kinderopvangondernemers zitten vaak in een spagaat door de tegenstrijdige eisen vanuit de markt en de overheid. Als er meer balans zou zijn tussen marktregulering en overheidsregulering en een stabiel beleid rondom kinderen zou dat de werkbaarheid in de sector aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit het onderzoek "Bel mij maar na Prinsjesdag" van het Waarborgfonds Kinderopvang en de Universiteit van Tilburg.

  Ouders en medewerkers bepalen snelheid

  Voor het onderzoek werd 100 organisaties in de kinderopvang een fictieve maatregel opgelegd. Het verschil in reactie op deze verandering, variëren van snel, terughoudend tot traag gaf inzicht in de factoren die hierin een rol spelen. Waarom voert de ene organisatie een verandering snel en met gemak door, terwijl de andere er jaren over doet? Er is in ieder geval een duidelijk verband tussen de snelheid van implenteren van een verandering en de wijze waarop ouders en medewerkers reageren. Een negatieve reactie van ouders zet vertraging in gang evenals een grote verandering in werk op de vloer.

  Zwalkend beleid niet bevorderlijk

  Daarnaast speelt de eigen pedagogische opvatting van een ondernemer een rol in of een verandering snel en gemakkelijk of traag wordt ingevoerd. Een onduidelijke overheid met zwalkend beleid is ook niet bepaald bevorderlijk voor snelheid en efficiëntie. De onderzoekers bevelen verder een kenniscentrum en een omgevingsscan aan, om ondernemers te ondersteunen bij een gefaseerde, planmatige implementatie van nieuwe of gewijzigde regels.  Kind eerder naar basisschool

  Een landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand zich kunnen ontwikkelen op een basisschool, gaat komende zomer van start.

  Dat maakte een woordvoerster van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt maandag bekend.

  Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘startgroepkinderen' alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze 'echt' naar de basisschool gaan.

  ''Voor deze leerlingen en hun ouders is het van groot belang dat ze een vliegende start, in plaats van een valse start maken. En voor meesters en juffen en andere klasgenootjes op de basisschool heeft dit ook grote voordelen. Alle betrokkenen hebben hier profijt van”, aldus Van Bijsterveldt.

  Vorig jaar bracht de Onderwijsraad het advies 'Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool' uit.

  De raad stelde daarin voor dat de basisschool ''een rijk aanbod voor alle driejarigen'' zou moeten verzorgen gedurende vijf ochtenden in de week.

  Ook suggereerde de raad om voor deze specifieke groep meer hbo-opgeleide docenten in te zetten.  Kabinetsbeleid leidt tot extra kosten voor ouders en langere wachtlijsten

  Het bevriezen van de kinderopvangtoeslag door het kabinet heeft grotere gevolgen voor ouders dan staatssecretaris Dijksma doet geloven. Ouders gaan honderden euro's extra betalen en er wordt minder geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding om de wachtlijsten weg te werken. Dit blijkt uit de resultaten van het meldpunt prijsstijgingen kinderopvang van de FNV en uit een onderzoek van MOgroep Kinderopvang. De FNV en MOgroep Kinderopvang pleiten daarom voor het terugdraaien van deze maatregel zodat de kinderopvang betaalbaar en toegankelijk blijft en uitbreidingen doorgezet kunnen worden.

  Het kabinet heeft besloten een aantal ingrijpende maatregelen te treffen om de budgetoverschrijding van de kinderopvangtoeslag terug te dringen. Een van de maatregelen die in 2009 wordt ingevoerd betreft het bevriezen van het maximumbedrag van de uurprijs die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Voor 2010 is bovendien aangekondigd dat het maximum voor de buitenschoolse opvang met zeven procent wordt verlaagd.

  De maatregelen komen bovenop de verhoging van de ouderbijdrage. De FNV en MOgroep Kinderopvang hebben bij het bekend worden van deze maatregelen onmiddellijk aangegeven dat deze maatregelen grote gevolgen zullen hebben voor ouders en dat de toegankelijkheid van de kinderopvang in het geding komt.

  MOgroep Kinderopvang heeft in oktober jl. een quickscan uitgezet onder haar leden en door middel van een aantal interviews achtergrondinformatie verzameld over de ontwikkelingen met betrekking tot de prijzen. De FNV heeft een Meldpunt prijsstijgingen geopend om inzicht te krijgen in de gevolgen voor ouders van de bevriezing van het maximum, de prijsstijgingen in de kinderopvang en het verhogen van de eigen bijdrage. Uit de reacties die zijn binnengekomen bij het meldpunt FNV en uit de quickscan van MOgroep Kinderopvang komt een eenduidig beeld naar voren: het bevriezen van de kinderopvangtoeslag heeft grote gevolgen voor ouders.

  Bron: MOgroep, 26-11-2008  Drie miljoen euro extra uit voor het bestrijden van wachtlijsten

  Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) trekt drie miljoen euro extra uit voor het bestrijden van wachtlijsten in de kinderopvang in grote steden.

  Dat laat het ministerie van Onderwijs woensdag weten.

  Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang en de dagopvang is de eerste helft van dit jaar met 48 duizend gestegen tot 467 duizend. Toch is het aantal kinderen dat wacht op een plaats in de dagopvang met 4500 toegenomen. De wachtlijst voor buitenschoolse opvang is met vijfhonderd afgenomen.

  Omdat de wachtlijsten in steden met meer dan honderdduizend inwoners het sterkst groeien, wordt hier geld voor vrijgemaakt. Daarnaast heeft Dijksma een Netwerkbureau Kinderopvang in het leven geroepen. Dat moet onder meer gemeenten motiveren de kinderopvang verder uit te breiden.

  Meebetalen

  De subsidie aan de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang is verlengd tot 1 september 2011. Deze zomer kondigde Dijksma aan dat ouders vanaf volgend jaar mee moeten betalen aan de kinderopvang. De kosten liepen de spuigaten uit omdat steeds meer ouders een beroep op kinderopvang doen.

  In september maakte het kabinet bekend voortaan jaarlijks driehonderd miljoen euro extra uit te trekken voor kinderopvang.

  Bron: Nu.nl - 5-11-2008

   

   

     .
    Copyright © 2005 - 2013, Kinderdagverblijf Babbelina
  Webdesign Bureau Pixelerate