Brengen en halen

Lopend of met de fiets

Tijden

Kinderdagverblijf Babbelina is geopend van 7.30 - 18.30 uur.

In het kader van het dagritme van Kinderdagverblijf Babbelina hebben we de breng- en haaltijden als volgt ingedeeld:

  • 7.30 - 9.30 uur kinderen kunnen gebracht worden
  • 16.30 - 18.30 uur kinderen kunnen gehaald worden

Wij vragen u ook een richttijd aan te geven van de verwachte breng- en haaltijd. Wilt u uw kind een keertje eerder dan 16.30 uur ophalen, dat kan natuurlijk ook, u geeft dat dan 's morgens aan bij de leidsters of via het schriftje van uw kind.

Toegangscontrole

Om toegang te krijgen tot Kinderdagverblijf Babbelina wordt u verzocht om een vingerscan te maken. Het systeem werkt met een optische lezer, waar de vinger op wordt geplaatst. Deze brengt de bijzondere kenmerken van de aangeboden vinger in kaart. Deze kenmerken worden versleuteld, oftewel er wordt een berekening mee uitgevoerd. Het resultaat van deze berekening, is een digitaal getal welke op eenvoudige wijze wordt opgeslagen. Het systeem slaat geen vingerafdrukken op van een vinger, maar van bijzondere kenmerken van de vinger. Alleen het digitale resultaat wordt hiervan opgeslagen.

Dit geldt ook voor eventuele incidentele brengende en/of ophalende derden.

Afscheid nemen

Bij kinderdagverblijf Babbelina nemen we liefdevol doch kordaat afscheid. Sommige kinderen hebben moeite met afscheid nemen, de ervaring heeft ons geleerd dat een kort afscheidmoment het voor het kind makkelijker maakt de dag te beginnen. Uiteraard kunt u altijd even na een uurtje bellen om te vragen of het goed gaat.