FAQ

Wanneer kan mijn kind geplaatst worden?

Dit is afhankelijk van uw opvangvraag. Voor kinderdagverblijf Babbelina geldt dat iedere maand het aanbod aan beschikbare plaatsen kan veranderen. Onze plaatsingsmedewerkster houdt hiervan een overzicht bij en kan u daar meer over vertellen.

Kan ik mijn kind ook halve dagen plaatsen?

Nee, kinderdagverblijf Babbelina heeft alleen hele dagen opvang, het ritme van en de rust op de groep is de belangrijkste reden. Het is tegen aangepast tarief wel mogelijk om tussen 9.30 uur en 16.30 uur 8,75 uur af te nemen.

Krijg ik een vergoeding voor mijn kosten?

Ja, wanneer u (en uw eventuele partner beiden) werkt, heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de Kinderopvang vanuit de Wet Kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen. U vraagt de tegemoetkoming aan via www.toeslagen.nl

Betaalt mijn werkgever mee?

De werkgeversbijdrage ontvangt u verwerkt in de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt; u hoeft deze niet aan te vragen bij uw werkgever.

Ik ben (of mijn partner is) zelfstandig ondernemer; kan ik ook in aanmerking komen voor de bijdrage van de belastingdienst?

Als zelfstandige heeft u, evenals werknemers in loondienst, recht op de Kinderopvangtoeslag. Deze vraagt u ook aan via www.toeslagen.nl

Is het wel veilig in een kinderdagverblijf?

Onze locatie is ingericht op veiligheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Het speelgoed en meubilair is geschikt voor kinderen. Er vindt een jaarlijkse inspectie plaats door de GG&GD en onze voorzieningen voldoen aan de kwaliteitseisen.

Kan ik mijn kind ook 1 dag plaatsen?

Ja, kinderdagverblijf Babbelina heeft de komende 2 jaar ook plaats voor kinderen die 1 dag afnemen

Kan ik ook incidenteel extra opvang afnemen?

Ja, dat kan als er plaats is. Geef ruim op tijd aan wanneer u extra opvang nodig heeft.

Kan ik naast een plaats bij het kinderdagverblijf ook voor andere vormen van kinderopvang tegemoetkoming krijgen?

Ja, dat kan, u kunt meerdere kinderdagverblijven en/of gastouders combineren, voor het kind kan het echter te onrustig zijn. Een stabiele plek is te adviseren.