Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Kinderdagverblijf Babbelina op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. Het team binnen Kinderdagverblijf Babbelina is zo veel mogelijk zo samengesteld dat de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. Hierbij heeft het personeelsbeleid een voorname functie binnen Kinderdagverblijf Babbelina. Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreeerd van warmte en veiligheid.

Daarnaast staat het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal. De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogische beleidsplan dat Kinderdagverblijf Babbelina hanteert. Wij hechten veel waarde aan het pedagogisch beleid. Door de leidinggevende wordt er op toegezien dat er volgens het pedagogisch beleid wordt gewerkt. Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf zoals de inrichting, de sfeer, de ruimtes binnen en buiten, de gebruikte materialen, speelgoed, meubels, alsook het contact met de ouders.

Het kinderdagverblijf wordt gecontroleerd door de GG&GD van de gemeente Utrecht. Klik hier voor het laatste evaluatie rapport. Het rapport is op verzoek ook in te zien op het kinderdagverblijf.

Ook de leden van de Oudercommissie van Kinderdagverblijf Babbelina zetten zich in voor een goede kwaliteit van opvang.