Pedagogisch beleid

Voor kinderen is het van groot belang om zich veilig en geborgen te voelen. Dit bereiken we niet alleen in materiële zin zin door de inrichting, maar juist ook door de sfeer die het kind zich thuis doet voelen. In onze visie is ieder kind uniek en wij willen de eigenheid van ieder kind koesteren. Kinderdagverblijf Babbelina wil letterlijk en figuurlijk het kind de ruimte bieden om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze te ontwikkelen. De groepsleidster zal niet alleen de groep begeleiden, zij heeft tevens een mentorfunctie voor een aantal kinderen. We vinden het belangrijk dat ieder kind met respect wordt behandeld. Dit betekent dat we het kind serieus nemen en dat het kan rekenen op begrip en acceptatie. Wij streven een huiselijke en ongedwongen sfeer na, waarin het kind zich thuis voelt.

Al heel lang zien pedagogen de waarde van een natuurlijke omgeving voor kinderen. Een aantal pedagogen gaan nadrukkelijk uit van die 'groene' waarde. Kinderdagverblijf Babbelina heeft een buitenruimte waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om ook naast de bekende speeltoestellen en zandbak, te ervaren wat de natuur nog meer kan bieden. Door middel van de moestuin en aanwezige kweekkas, kunnen de kinderen ontdekken hoe groente en fruit groeit en bloeit. Zij gaan helpen bij het 'werken in de moestuin' en zullen in het seizoen kunnen eten van de eigen groeisels.

Het is uitgebreid uitgewerkt in ons pedagogisch beleid. Dat is op aanvraag voor u beschikbaar. Wanneer uw kind eenmaal bij ons geplaatst is, kunt u het via de ouderlogin te allen tijde inzien.