Wet Kinderopvang

Sinds 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In de wet staan regels op het gebied van de kwaliteit en financiering omschreven. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Ouders die werken, een opleiding volgen of bijvoorbeeld een re-integratietraject volgen en zorg voor hun kinderen combineren, kunnen een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Deze bijdrage ontvangen ouders via de belastingdienst, de zogenaamde Kinderopvangtoeslag. Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag, dient de opvang geregeld te zijn via een erkende instelling, waarmee toezicht op de kwaliteit is gewaarborgd.

In 2010 is de wet aangepast, hierbij blijft het recht op Kinderopvangtoeslag bestaan.

Meer informatie kunt u vinden op de speciale site van de belastingdienst; www.toeslagen.nl. U kunt daar een bruto-netto kostenberekening maken.

U kunt ook bij de plaatsingsmedewerker van een vrijblijvende berekening laten maken van uw netto kosten voor de kinderopvang bij Kinderdagverblijf Babbelina. U weet dan meteen wat maandelijks uw eigen bijdrage is. Tevens kunnen zij u meer informatie geven over bijvoorbeeld het aanvragen en/of wijzigen van de Kinderopvangtoeslag.

Valt u onder een specifieke doelgroep dan kunt u soms een bijdrage ontvangen van de Gemeente via de Sociale Dienst of het UWV.

Ouders vragen de Kinderopvangtoeslag zelf aan bij de belastingdienst. Ouders ontvangen de bijdrage rechtstreeks.